Εκδηλώσεις/Δράσεις

Δωρεά.

on 10 Μαρτίου 2020 No comments

Με δαπάνη του συλλόγου υλοποιήσαμε την ιδέα του διευθυντή του ακτινολογικού εργαστηρίου κ. Ιωάννη Ρετσιλά ο οποίος έχει συγκεντρώσει τις ερωτήσεις που ετίθεντο από τις γυναίκες για την αξία, τους κινδύνους και τα αποτελέσματα της μαστρογραφίας.
Δημιουργήσαμε ένα εγχειρίδιο με τις απαντήσεις του ειδικού ιατρού.
Αυτό θα δίδεται σε κάθε γυναικά που θα κάνει μαστογραφία στο νοσοκομείο μας.
Για τα γραφιστικά, την δημιουργία και την επιμέλεια του όμορφου εγχειριδίου ευχαριστούμε τον γραφίστα δημιουργό Στέφανο Λαγομάτη για την προσφορά του!

sfngΔωρεά.