Δράσεις Συλλόγου

Υποστήριξη

Η κοινωνική μας δράση είναι υποστηρικτική προς το Νοσοκομείο. Αφορμή για να δημιουργηθεί είναι η έλλειψη αξονικού τομογράφου από τετραετίας. Παράλληλα σκοποί του συλλόγου είναι :

Ομιλίες

Η διοργάνωση ομιλιών υπό τη μορφή διαλέξεων τόσο επί θεμάτων ιατρικών όσο και πολιτιστικών ή κοινωνικών.

Εκδηλώσεις

Η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων αλλά και η δραστηριοποίηση του σε θέματα κοινωνικής προστασίας, ώστε να συνδράμει με οποιονδήποτε τρόπο στην αντιμετώπισή τους.

Γίνετε μέλη και βοηθήστε την προσπάθεια

sfngΔράσεις