Ομιλίες

Ο σύλλογος διοργανώνει ενημερωτικές ομιλίες καλώντας εξέχουσες προσωπικότητες. Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η κοινωνική ευαισθησία δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε χρήματα αλλά και σε χειρονομίες που καμιά φορά έχουν μεγαλύτερη αξία και σπουδαιότητα. Ακόμη και η απλή ενημέρωση του κοινού της εκδήλωσης και η ευαισθητοποίησή του πάνω σε κάποιο θέμα, είναι μεγάλης σημασίας και δεν πρέπει να αμεληθεί.

sfngΟμιλίες